3 วัน
ระยะเวลา
8/10
กายภาพ
สุราษฎร์ธานี
สถานที่
5+
อายุ

หมู่เกาะที่สวยงามแห่หนึ่งในทะเลอ่าวไทย ได้รับสมญานามว่า อ่างทองของอ่าวไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับรายการทัวร์แบบเช้าไปเย็นกลับของบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะมุย หมู่เกาะอ่างทองประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ 42 เกาะ เกาะอยู่ห่างจากเกาะสมุยทางทิศตะวันตก 25 กม เกาะที่นักท่อง เที่ยวนิยมไปได้แก่ เกาะพะลวย เกาะวัวตาหลับ เกาะแม่เกาะ เกาะสามเส้า เกาะหินดับ เกาะนายพุด และ เกาะท้ายเพลา สภาพของเกาะส่วนใหญ่เป็นเขาหินปูน สูงชัน ( ยกเว้นเกาะพะลวย )จุดสูงสุดของระดับน้ำทะเลปานกลางราว 396 ม. อยู่ในเขตน้ำตื้นใกล้ฝั่งมีความลึกเฉลี่ย 8-10 เมตร ได้รับอิทธิพลของตะกอนจากแม่น้ำตาปีสูง ทำให้น้ำทะเลมีความโปร่งใสน้อย แนวผาสูงชันบริเวณชายฝั่งมีถ้ำและโพรงหิน บางแห่งเป็นอุโมงค์ยาว และเป็นที่ทำรังของนกนางแอ่น ผืนป่าดงดิบแล้งครอบคลุมพื้นที่เกาะขนาดใหญ่ บริเวณไหล่เขาและตามล่องลำธารมีพันธ์ไม้หายาก คือ กล้วยไม้นารีช่องอ่างทอง ซึ่งพบเฉพาะเกาะวัวตาหลับและเกาะสามาเส้า

สถานที่ จังหวัดสุราษฎ์ธานี
เริ่มโปรแกรม 3 วัน 2 คืน
จบโปรแกรม 3 วัน 2 คืน
เสื้อผ้า ชุดพร้อมว่ายน้ำ
โปรแกรมทัวร์นี้รวม
ค่ารถรับส่งตลอดโปรแกรม
ค่าห้องพัก จำนวน 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน
อาหารเช้า 2 มื้อ, กลางวัน 1 มื้อ (อาหารว่าง น้ำดื่ม ผลไม้)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ, เสื้อชูชีพ
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข กรมธรรม์)
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
ชุดเปลี่ยนสำหรับเล่นน้ำ
หมวก + ครีมกันแดด
กล้องถ่ายรูป
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว อื่นๆ

เพราะความทรงจำอันล้ำค่า คือประสบการณ์ที่ได้มาจากการท่องเที่ยว

คุณภาพการบริการคือสิ่งที่ “Poonsiri Tour ” ส่งถึงคุณ

วันแรก

1

สนามบินสุราษฎร์ธานี-คลองร้อยสาย-กิจกรรมDIY -เกาะสมุย

09.15 น.  คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุราษฎร์ธานี เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศนำท่านสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตริมน้ำตาปี  ณ คลองร้อยสาย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดินแดนที่มีคลองเล็ก คลองน้อยนับร้อยสายจึงได้ รับขนานนามว่า คลองร้อยสาย นั่นเอง ที่นี่ยังคงรักษาวิถีชีวิตชุมชนที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำ กับความเป็นชนบทที่แฝงอยู่ในตัวเมืองได้อย่างลงตัว ชมความงดงามของอุโมงค์ต้นไม้พร้อมทั้งร่วมทำ กิจกรรมDIY  เรียนรู้ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา นวัตกรรม ณ สวนลุงสงค์
12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน(1) ณ ร้านอาหาร
บ่าย  ถึง ท่าเรือดอนสัก  นำท่านโดยสารเรือเฟอร์รี่ มุ่งหน้าสู่  เกาะสมุยเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางฝั่งทะเลอ่าวไทยที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลก
17.30 น. ถึงเกาะสมุยนำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ โรงแรม Ibis Samui หรือเทียบเท่า เชิญท่านเข้าห้องพักได้ตามอัธยาศัย
18.30 น.บริการอาหารค่ำ(2) ณ ร้านอาหาร  หลังอาหารนำท่านเพลิดเพลินกับถนนคนเดินบ่อผุด หรือหาดเฉวง

วันที่สอง

2

หมู่เกาะอ่างทอง-เล่นน้ำ-ดำน้ำชมปะการัง

07.00 น.บริการอาหารเช้า (3)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ
08.00 น. นำท่าน ท่องทะเลอ่าวไทย โดยเรือทัศนาจรลำใหญ่ความปลอดภัยสูงโดยเรือ ไฮซีย์ทัวร์สู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ผ่านหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่เรียงรายอยู่กลางทะเลราวสถาปัตยกรรมที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างงดงาม ด้วยรูปลักษณ์หลากหลายตามจินตนาการของผู้พบเห็นเพลิดเพลินและสนุกสนานกับการปีนเขาขึ้นชมวิวที่ เกาะวัวตาหลับ
12.00 น.บริการอาหารกลางวัน(4)  บนเรือ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
บ่าย  นำชม ปิเล๊ะ หรือทะเลใน หุบเขาที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ที่ เกาะแม่เกาะ พักผ่อนชื่นชบรรยากาศของธรรมชาติ ดำน้ำดูปะการังหลากหลายชนิดและฝูงปลาหลากหลายสีสัน (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำและอากาศ ) นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์งดงามของเกาะเล็กๆกลางอ่าวไทย ได้เวลาอำลาสู่เกาะสมุยด้วยความประทับใจ
15.00 น. ลงเรือลำเดิม เดินทางกลับสู่เกาะสมุยเข้าสู่ที่พัก ณโรงแรม Ibis Samui
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(5) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านพักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันที่สาม

3

เกาะสมุย-เที่ยวรอบเกาะ-สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ


07.00 น.ตื่นรับอรุณอันสดใส   บริการอาหารเช้า(6)  ณ.ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น.เก็บสัมภาระ เช็คเอ๊าท์จากที่พัก นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวรอบเกาะสมุย
09.30 น.เชิญท่านนมัสการ  พระใหญ่เกาะฟาน  พระศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะสมุย ที่ วัดพระใหญ่ นั้นตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะสมุยใกล้กับหาดบ่อผุด ซึ่งที่ตั้งของวัดนั้นอยู่บนเล็กๆ ที่มีชื่อว่า “เกาะฟาน” เดิมทีเกาะฟานนี้จะมีน้ำทะเลล้อมรอบ แต่ก่อนชาวบ้านใช้วิธีสร้างสะพานไม้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเกาะฟานกับเกาะสมุย แต่การสร้างสะพานไม้แต่ละครั้งนั้นจะมีอายุการใช้งานได้เพียง 2-3 ปีเท่านั้น ภายหลังชาวบ้านจึงได้ช่วยกันสร้างเป็นแนวสันเขื่อนหินขึ้นมาเป็นถนนอย่างถาวร ถึงแม้ “พระใหญ่” หรือ “พระพุทธโคดม” จะไม่ใช่พระพุทธรูปโบราณ แต่พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์สีเหลืองทองขนาดใหญ่องค์นี้ก็สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 โดยมีขนาดหน้าตักกว้างถึง 5 วา 9 นิ้ว และสูง 6 วา นับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนชาวสมุย รวมถึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก จากนั้นเดินทางสู่หาดละไม นำชม หินตาหินยาย พิสูจน์ความอัศจรรย์ของธรรมชาติอันน่าทึ่งบนเกาะสมุย พร้อมชิม และเลือกซื้อกาละแม ของฝากขึ้นชื่อของเกาะสมุย กราบสักการะหลวงพ่อแดง ละสังขารในท่านั่งสมาธิกว่า 40 ปี
12.30 น.บริการอาหารกลางวัน 7 ณ ห้องอาหาร
14.00 น.นำท่านโดยสารขึ้นเฟอรี่เพื่อเดินทางกลับไปยังท่าเรือดอนสัก พร้อมแวะซื้อของฝากที่ระลึกระหว่างทางกลับไปสนามบิน

18.05 น.ถึงสนามบินสุราษฎร์ธานีพร้อมอำลาและส่งทุกคนกลับอย่างปลิดภัย

**โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ**

.

.

อัตราค่าบริการ :

ผู้ใหญ่ :

เด็ก 3- 11 ขวบพักรวมกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม คิด 80% ,ไม่เสริมเตียง คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่

 อัตราค่าบริการรวม :

 • ค่ารถปรับอากาศรับส่งตลอดโปรแกรม
 • ค่าห้องพัก เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา 2 คืน ( พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าทัวร์นำเที่ยวทะเลตรัง 1 วัน ใช้เรือทัวร์ (ทัวร์จอย)
 • ค่าเรือจาก รีสอร์ท – ถึงท่าเรือปากเมง ในวันที่สาม (ใช้เรือทัวร์ หรือเรือหางยาว)
 • อาหารเช้า 2 มื้อ, อาหารกลางวัน 1 มื้อ (อาหารว่าง น้ำดื่ม ผลไม้)
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 อัตราค่าบริการไม่รวม :

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากโปรแกรมที่แจ้งไว้

สิ่งที่ต้องเตรียม :

 • ชุดเปลี่ยนสำหรับเล่นน้ำ
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว อื่นๆ

หมายเหตุ :

-โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating