2 วัน
ระยะเวลา
8/10
กายภาพ
จันทบุรี, ระยอง
สถานที่
5+
อายุ

Package จันทบุรี – ระยอง 2 วัน 1 คืน : เช็คอินกับแหล่งท่องเที่ยวสุดฮอต เต็มอิ่มเชิญชิมบุพเฟ่ต์ผลไม้ที่คัดสรรสดๆมาจากสวน ทริปนี้ฟินแน่ แค่จองกับเรา!!!

สถานที่ จังหวัดจันทบุรี – จังหวัดระยอง
2 วัน 1 คืน
จบโปรแกรม 2 วัน 1 คืน
เสื้อผ้า ชุดทั่วไปตามความเหมาะสม
โปรแกรมทัวร์นี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พัก จำนวน 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าอาหารจำนวน 4 มื้อ
ค่ามัคคุเทศก์
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
เสื้อแขนยาว
หมวกและแว่นตากันแดด
ครีมกันแดด
กล้องถ่ายรูป

เพราะความทรงจำอันล้ำค่า คือประสบการณ์ที่ได้มาจากการท่องเที่ยว

คุณภาพการบริการคือสิ่งที่ “Poonsiri Tour ” ส่งถึงคุณ

*** กรณียกเลิกการจองทริป ต้องยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน เท่านั้น ***

วันแรก

1

กรุงเทพมหานคร - ศาลหลักเมืองจันทบุรี - เกาะเปริด – ทะเลแหวกบางชัน

05.30 น.    พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายบริเวณ Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7

06.00 น.    เริ่มออกเดินทางสู่จังหวัดจันทบุรีโดยรถตู้ปรับอากาศ

แวะรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านไปสักการะ ศาลหลักเมืองจันทบุรี ซึ่งมีการสันนิษฐานว่าถูกสร้างในสมัยพระเจ้าตากสิน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองที่ชาวจันทบุรีให้ความเคารพกราบไหว้บูชาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

หลังจากนั้นเดินไปยัง เกาะเปริด บาหลีเมืองไทยแหล่งท่องเที่ยวอันซีนแห่งใหม่ในจันทบุรีท่านสามารถรับลมเย็นๆพร้อมชมความงามของทิวทัศน์ได้ที่บริเวณจุดชมวิวซันชายน์ และ ผาสุขนิรันดร์

11.30 น.    นำท่านล่องแพเปียกออกไปชมเหยี่ยวแดงและดูทะเลแหวกบางชัน สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกางตลอดสองฝั่งใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น

12.15 น.    รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) บนแพ

14.00 น.    ตื่นตาตื่นใจไปกับความมหัศจรรย์ของทะเลแหวกบางชัน ซึ่งเป็นทะเลแหวกเพียงแห่งเดียวในภาคตะวันออก เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติของสันทรายที่โผล่ขึ้นเหนือน้ำทะเลตามเวลาน้ำขึ้นน้ำลง มีความยาวประมาณ 700 เมตร และมีความพิเศษต่างจากที่อื่นๆ คือสันทรายบริเวณนี้จะมีสีดำนิล

ระหว่างล่องแพกลับท่านสามารถชมเหยี่ยวแดงตามธรรมชาติบินเหนือเวหามากกว่า 500 ตัวซึ่งโอหาสหาชมได้ยากที่เหยี่ยวจะอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นแบบนี้

17.00 น.    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) อิ่มอร่อยไม่อั้นกับ Seafood สดๆจากทะเล

19.30 น.    เช็คอินเข้าที่พัก อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

2

เนินนางพญา - ทุ่งโปรงทอง - เรือรบประแส – สวนสุภัทรา – กรุงเทพมหานคร

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของที่พัก อิสระพักผ่อนเล่นน้ำบริเวณหน้าชายหาด

09.00 น.    เก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ ก่อนออกเดินทางสู่ เนินนางพญา

10.30 น.    เดินทางถึง เนินนางพญา ตั้งอยู่ระหว่างหาดคุ้งวิมาน และอ่าวคุ้งกระเบน สามารถมองวิวทะเลชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นและชมความงามของถนนโค้งเลียบชายทะเลที่สวยงามนับว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในภาคตะวันออกบนถนนเฉลิมบูรพาชลทิตที่ได้รับการคัดเลือกจากททท. ให้เป็น Dream destinations

หลังจากนั้นเดินทางไปยังปากแม่น้ำประแส เพื่อย้อนรอยอนุสรณ์สถานที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ราชนาวีไทยชม เรือรบหลวงประแส ที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณปากน้ำแห่งนี้เป็นเรือหลวงประแสลำที่ 2 โดยนำเข้ามาแทนเรือหลวงประแสลำที่ 1 ซึ่งเกยตื้นไปในสงครามเกาหลีตลอดเวลาประจำการ

ยินดีต้อนรับสู่ ทุ่งโปรงทอง ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน เพลิดเพลินกับความสวยงามตามธรรมชาติของป่าโกงกาง ไม้โปรง และไม้ริมชายฝั่ง จุดเด่นของบริเวณนี้คือ ต้นโปรง ที่ขึ้นหนาแน่นอยู่เต็มพื้นที่สะท้อนสีเขียวอ่อนงามสะดุดตาจนเรียกว่าเป็น ทุ่งโปรงทอง สัมผัสพลังโอโซน พลังสร้างชีวิต 3 เวลา 3 อารมณ์

12.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)

14.00 น.    เดินทางสู่ สวนสุภัทราแลนด์ จุดเริ่มต้นของผู้ที่รักในงานด้านเกษตรกรรม นั่งรถรางชมสวนภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่นผสมผสานกับการจัดสวนได้อย่างสอดคล้องลงตัวอิ่มอร่อยกับบุพเฟ่ต์ผลไม้ตามฤดูกาล (ฤดูกาลผลไม้จะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน) ก่อนมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงกรุงเทพมหานคร

20.00 น.      ส่งท่านสู่จุดหมายโดยสวัสดิภาพ

*** โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความปลอดภัยเป็นสำคัญ  ***

.

.

อัตราค่าบริการนี้รวม

          – ค่ายานพาหนะ ตามที่ระบุในรายการ

           -สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยรถ : ค่ารถบัสปรับอากาศ / รถตู้ / พาหนะท้องถิ่น ตามที่ระบุในรายการ

          – ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

          – ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

          – ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

          – ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

          – ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งขาไป และ ขากลับ

          – ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

          – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

          – ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)

          – ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

          – ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1.       สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยเครื่องบิน)

           สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 3,000.- บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน (สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยรถ)

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 5. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 8. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 9. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สำหรับแพคเกจทัวร์ 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุในแพคเกจทัวร์นั้นๆ

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating