2 วัน
ระยะเวลา
8/10
กายภาพ
ตรัง
สถานที่
5+
อายุ

ทัวร์ตรัง  2 วัน 1 คืน : จังหวัดตรังเมืองรอง ต้องห้าม (พลาด) ได้รับสมญานามว่าเป็นยุทธจักรแห่งความอร่อย กินไป เที่ยวไป แสนจะฟินตอบโจทย์นักเดินทางเป็นที่สุด แหล่งท่องเที่ยวสวยๆ ที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีต มนต์เสน่ห์เมืองใต้หากใครได้สัมผัสแล้วเป็นต้องหลงใหลแน่นอน

สถานที่ จังหวัดตรัง
เริ่มโปรแกรม 2 วัน 1 คืน
จบโปรแกรม 2 วัน 1 คืน
เสื้อผ้า ชุดพร้อมว่ายน้ำ
โปรแกรมทัวร์นี้รวม
ค่ารถรับส่งตลอดโปรแกรม
ค่าห้องพัก จำนวน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน
อาหารเช้า 1 มื้อ, กลางวัน 1 มื้อ (อาหารว่าง น้ำดื่ม ผลไม้)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ, เสื้อชูชีพ
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว (วันแรก)
ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข กรมธรรม์)
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
ชุดเปลี่ยนสำหรับเล่นน้ำ
หมวก + ครีมกันแดด
กล้องถ่ายรูป
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว อื่นๆ

เพราะความทรงจำอันล้ำค่า คือประสบการณ์ที่ได้มาจากการท่องเที่ยว

คุณภาพการบริการคือสิ่งที่ “Poonsiri Tour ” ส่งถึงคุณ

วันแรก

1

ทะเลตรัง- ถ้ำมรกต- เกาะกระดาน- เกาะเชือก - เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท

08.30 น.        รับคณะ ณ จุดนัดพบในตัวเมืองตรัง หรือโรงแรมที่ท่านพัก หลังจากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ท่าเรือปากเมง

09.30 น.        ลงเรือท่องทะเลตรัง เดินทางสู่ถ้ำมรกตเกาะมุก (Unseen in Thailand) ให้ท่านได้สนุกกับการผจญภัยกับการลอยตัวเข้าสู่ภายในถ้ำซึ่งมีความยาวจากหน้าปากถ้ำถึงด้านในระยะทางประมาณ 80 เมตร สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของถ้ำน้ำ และค้นหาที่มาของชื่อถ้ำ หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะกระดาน โดยใช้เวลาเดินทางจากถ้ำมรกตประมาณ 25 นาที เกาะกระดานได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่สวยที่สุดของหมู่เกาะในทะเลตรัง มีหาดทรายขาว น้ำใส อุดมสมบูรณ์ไปด้วยฝูงปลาน้อยใหญ่ให้ท่านได้ลงเล่นน้ำ ดูปะการังแบบน้ำตื้น สัมผัสฝูงปลาน้อยใหญ่มากมาย

12.00 น.         บริการอาหารกลางวันบนเรือ (บุฟเฟต์) หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะเชือก เกาะเชือกเป็นเกาะขนาดเล็กที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยแนวปะการัง ประเภท ปะการังแข็ง ปะการังอ่อนหลากสี ฝูงปลาน้อยใหญ่ ให้ท่านได้ลงเล่นน้ำ ดูปะการังอย่างเต็มอิ่ม ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา

16.00 น.         เดินทางถึงเกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา เช็คอินท์เข้าที่พัก หลังจากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

2

เกาะไหงแฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา– ตัวเมืองตรัง

07.00 น.        บริการอาหารเช้าแบบ ABF ณ รีสอร์ทที่พัก  คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย และเช็คเอาท์จากรีสอร์ทที่พัก

09.00 น.        ลงเรือทัวร์ หรือเรือหางยาว เดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง

10.00 น.         เดินทางถึงท่าเรือปากเมง

11.00 น.         คณะเดินทางกลับถึงตัวเมืองตรัง ส่งท่านยังโรงแรมที่พัก / สนามบิน / สถานีขนส่ง

**โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ**

.

.

อัตราค่าบริการ :

ผู้ใหญ่ :

เด็ก 3 – 11 ขวบ  พักรวมกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม คิด 80%, ไม่เสริมเตียง คิด 50% ของราคา

ผู้ใหญ่ (หากเดินทางมากกว่า 2 ท่านมีส่วนลดพิเศษครับ)

**ผู้ใหญ่รับจัดตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และอัตราค่าบริการดังกล่าวให้บริการถึง 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น**

 อัตราค่าบริการนี้รวม :   

 • ค่ารถปรับอากาศรับส่งตลอดโปรแกรม
 • ค่าห้องพัก เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าทัวร์นำเที่ยวทะเลตรัง 1 วัน (ทัวร์จอย)
 • ค่าเรือกลับ จากรีสอร์ท- ท่าเรือปากเมง ในวันที่สอง (ใช้เรือทัวร์หรือ เรือหางยาว)
 • อาหารเช้า 1 มื้อ ,อาหารกลางวัน 1  มื้อ (อาหารว่าง น้ำดื่ม ผลไม้)
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว (วันแรก)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากโปรแกรมที่แจ้งไว้

 สิงที่ต้องเตรียม :

 • ชุดเปลี่ยนสำหรับเล่นน้ำ
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัวยาประจำตัว อื่นๆ

 หมายเหตุ :

-โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating