3 วัน
ระยะเวลา
8/10
กายภาพ
ตรัง
สถานที่
5+
อายุ

ทัวร์ตรัง  3 วัน 2 คืน : จังหวัดตรังเมืองรอง ต้องห้าม (พลาด) ได้รับสมญานามว่าเป็นยุทธจักรแห่งความอร่อย กินไป เที่ยวไป แสนจะฟินตอบโจทย์นักเดินทางเป็นที่สุด แหล่งท่องเที่ยวสวยๆ ที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีต มนต์เสน่ห์เมืองใต้หากใครได้สัมผัสแล้วเป็นต้องหลงใหลแน่นอน

สถานที่ จังหวัดตรัง
เริ่มโปรแกรม 3 วัน 2 คืน
จบโปรแกรม 3 วัน 2 คืน
เสื้อผ้า ชุดพร้อมว่ายน้ำ
โปรแกรมทัวร์นี้รวม
ค่ารถรับส่งตลอดโปรแกรม
ค่าห้องพัก จำนวน 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน
อาหารเช้า 2 มื้อ, กลางวัน 1 มื้อ (อาหารว่าง น้ำดื่ม ผลไม้)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ, เสื้อชูชีพ
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข กรมธรรม์)
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
ชุดเปลี่ยนสำหรับเล่นน้ำ
หมวก + ครีมกันแดด
กล้องถ่ายรูป
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว อื่นๆ

เพราะความทรงจำอันล้ำค่า คือประสบการณ์ที่ได้มาจากการท่องเที่ยว

คุณภาพการบริการคือสิ่งที่ “Poonsiri Tour ” ส่งถึงคุณ

วันแรก

1

ทะเลตรัง- ถ้ำมรกต- เกาะกระดาน- เกาะเชือก- เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท

08.30 น.        รับคณะ ณ จุดนัดพบ ในตัวเมืองตรังหรือโรงแรมที่พัก หลังจากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง (จากตัวเมืองตรัง – ท่าเรือปากเมง ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)

09.30 น.        ลงเรือท่องทะเลตรัง เดินทางสู่ถ้ำมรกต เกาะมุก (Unseen in Thailand) ให้ท่านได้สนุกกับการผจญภัยกับการลอยตัวเข้าสู่ภายในถ้ำซึ่งมีความยาวจากหน้าปากถ้ำถึงด้านในระยะทางประมาณ 80 เมตร สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของถ้ำน้ำ และค้นหาที่มาของชื่อถ้ำ ร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะกระดาน โดยใช้เวลาเดินทางจากถ้ำมรกต ประมาณ 25 นาที เกาะกระดานได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่สวยที่สุดของหมู่เกาะในทะเลตรัง มีหาดทรายขาว น้ำใส อุดมสมบูรณ์ไปด้วยฝูงปลาน้อยใหญ่ ให้ท่านได้ลงเล่นน้ำ ดูปะการังแบบน้ำตื้น สัมผัสฝูงปลาน้อยใหญ่มากมาย

12.00 น.        บริการอาหารกลางวันบนเรือ (บุฟเฟต์) หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะเชือก เกาะเชือกเป็นเกาะที่มีสัมปทานนกนางแอ่น เป็นเกาะขนาดเล็ก ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยแนวปะการัง ประเภท ปะการังแข็ง ปะการังอ่อนหลากสี ฝูงปลาน้อยใหญ่ ให้ท่านได้ลงเล่นน้ำ ดูปะการังอย่างเต็มอิ่ม ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา

16.00 น.        เดินทางถึงเกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา เช็คอินเข้าที่พัก หลังจากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

2

เกาะไหงแฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา (พักผ่อนตามอัธยาศัย)

07.00 น.        บริการอาหารเช้าแบบ ABF ณ รีสอร์ทที่พัก

12.00 น.         อาหารกลางวัน ณ รีสอร์ท (คณะจ่ายเอง)

18.00 น.         อาหารค่ำ ณ รีสอร์ท (คณะจ่ายเอง)

วันที่สาม

3

เกาะไหงแฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา – ตรัง

07.00 น.        บริการอาหารเช้าแบบ ABF ณ รีสอร์ทที่พัก หลังอาหารเช้าคณะพักผ่อนตามอัธยาศัย และเช็คเอาท์จากรีสอร์ทที่พัก

09.00 น.        ลงเรือทัวร์ หรือ เรือหางยาว เดินทางสู่ท่าเรือปากเมง

10.00 น.        เดินทางถึงท่าเรือปากเมง บริการรถปรับอากาศ รับส่งสู่ตัวเมืองตรัง

11.00 น.        ส่งทุกท่านที่ตัวเมืองตรัง / โรงแรมที่พัก / สนามบิน / สถานีขนส่ง

**โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ**

.

.

อัตราค่าบริการ :

ผู้ใหญ่ :

เด็ก 3- 11 ขวบพักรวมกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม คิด 80% ,ไม่เสริมเตียง คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่

 อัตราค่าบริการรวม :

 • ค่ารถปรับอากาศรับส่งตลอดโปรแกรม
 • ค่าห้องพัก เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา 2 คืน ( พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าทัวร์นำเที่ยวทะเลตรัง 1 วัน ใช้เรือทัวร์ (ทัวร์จอย)
 • ค่าเรือจาก รีสอร์ท – ถึงท่าเรือปากเมง ในวันที่สาม (ใช้เรือทัวร์ หรือเรือหางยาว)
 • อาหารเช้า 2 มื้อ, อาหารกลางวัน 1 มื้อ (อาหารว่าง น้ำดื่ม ผลไม้)
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 อัตราค่าบริการไม่รวม :

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากโปรแกรมที่แจ้งไว้

สิ่งที่ต้องเตรียม :

 • ชุดเปลี่ยนสำหรับเล่นน้ำ
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว อื่นๆ

หมายเหตุ :

-โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating