3 วัน
ระยะเวลา
8/10
กายภาพ
ตรัง
สถานที่
5+
อายุ

ทัวร์ตรัง  3 วัน 2 คืน : จังหวัดตรังเมืองรอง ต้องห้าม (พลาด) ได้รับสมญานามว่าเป็นยุทธจักรแห่งความอร่อย กินไป เที่ยวไป แสนจะฟินตอบโจทย์นักเดินทางเป็นที่สุด แหล่งท่องเที่ยวสวยๆ ที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีต มนต์เสน่ห์เมืองใต้หากใครได้สัมผัสแล้วเป็นต้องหลงใหลแน่นอน

สถานที่ จังหวัดตรัง
เริ่มโปรแกรม 3 วัน 2 คืน
จบโปรแกรม 3 วัน 2 คืน
เสื้อผ้า ชุดพร้อมว่ายน้ำ
โปรแกรมทัวร์นี้รวม
ค่ารถรับส่งตลอดโปรแกรม
ค่าห้องพัก จำนวน 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน
อาหารเช้า 2 มื้อ, กลางวัน 1 มื้อ (อาหารว่าง น้ำดื่ม ผลไม้)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ, เสื้อชูชีพ
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข กรมธรรม์)
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
ชุดเปลี่ยนสำหรับเล่นน้ำ
หมวก + ครีมกันแดด
กล้องถ่ายรูป
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว อื่นๆ

เพราะความทรงจำอันล้ำค่า คือประสบการณ์ที่ได้มาจากการท่องเที่ยว

คุณภาพการบริการคือสิ่งที่ “Poonsiri Tour ” ส่งถึงคุณ

วันแรก

1

ตรัง – รอบเมืองตรัง – ถ้ำเลเขากอบ - ชายหาด - บ่อน้ำร้อน – เมืองกันตัง

09.30 น.        รับคณะ ณ สนามบินตรัง(คณะเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3241)

09.45 น.        เที่ยวชมรอบตัวเมืองตรัง แวะสักการะศาลเจ้าท่ามกงเอี่ย เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นเดินทางสู่ถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

12.00 น.        ระหว่างทาง แวะรับประทาน อาหารกลางวัน (คณะจ่ายเอง)

13.00 น.        เดินทางสู่ถ้ำเลเขากอบ ลงเรือท้องแบน เที่ยวชมความมหัศจรรย์ของถ้ำ อาทิ ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทรถ้ำหินตาหินยาย ถ้ำท้องพระโรง สนุกสนานกับการลอดถ้ำลอดที่มีความยาวถึง 350 เมตร ซึ่งเป็นถ้ำลอดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย (ถ้ำเลเขากอบ จะแตกต่างจากถ้ำ อื่นๆ เพราะจะต้องนั่งเรือท้องแบนเข้าชม) นำท่านชม หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของตำบลเขากอบ อาทิ ไม้แกะสลักเทพธาโรเป็นต้น หลังจากนั้นเดินทางสู่หาดปากเมง ชมบรรยากาศชายหาดปากเมง เดินทางสู่ วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง ให้ท่านแช่น้ำร้อนเพื่อผ่อนคลาย หรือเดินเล่นบริเวณป่าพรุ ในบริเวณบ่อน้ำร้อนตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองกันตัง

15.30 น.        เดินทางถึงตัวเมืองกันตัง แวะชมสถานีรถไฟสุดสายอันดามัน ชมพิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (เจ้าเมืองตรังในอดีต ผู้ซึ่งนำต้นยางพาราต้นแรกมาปลูกในจังหวัดตรัง) แวะชมต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทย ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ตัวเมืองตรัง

17.30 น.        เช็คอินท์เข้าพัก ณ โรงแรมในตัวเมืองตรัง หลังจากนั้นให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

2

ทะเลตรัง – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก - เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา

07.00 น.        บริการอาหารเช้าแบบ ABF ณ โรงแรมที่พัก  หลังอาหารเช้าคณะเช็คเอาท์จากโรงแรมที่พัก

08.30 น.        คณะเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง (จากตัวเมืองตรัง ถึงท่าเรือปากเมง ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)

09.30 น.        ลงเรือท่องทะเลตรัง เดินทางสู่ถ้ำมรกตเกาะมุก (Unseen in Thailand) ให้ท่านได้สนุกกับการผจญภัยกับการลอยตัวเข้าสู่ภายในถ้ำซึ่งมีความยาวจาก หน้าปากถ้ำ ถึงด้านในระยะทางประมาณ 80 เมตร สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของถ้ำน้ำ และค้นหาที่มาของชื่อถ้ำ ร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะกระดาน โดยใช้เวลาเดินทางจากถ้ำมรกต ประมาณ 25 นาที เกาะกระดานได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่สวยที่สุดของหมู่เกาะในทะเลตรัง มีหาดทรายขาว น้ำใส อุดมสมบูรณ์ไปด้วยฝูงปลาน้อยใหญ่ ให้ท่านได้ลงเล่นน้ำ ดูปะการังแบบน้ำตื้น สัมผัสฝูงปลาน้อยใหญ่มากมาย

12.00 น.        บริการอาหารกลางวันบนเรือ (บุฟเฟต์) หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะเชือก เกาะเชือกเป็นเกาะที่มีสัมปทานนกนางแอ่น เป็นเกาะขนาดเล็ก ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยแนวปะการัง ประเภท ปะการังแข็ง ปะการังอ่อนหลากสี ฝูงปลาน้อยใหญ่ ให้ท่านได้ลงเล่นน้ำ ดูปะการังอย่างเต็มอิ่ม ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา

16.00 น.        เดินทางถึงเกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา คณะเช็คอินท์เข้าพัก หลังจากนั้นคณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

3

เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา – ตัวเมืองตรัง - สวนพฤษศาตร์ ทุ่งค่าย- กรุงเทพมหานคร

07.00 น.        บริการอาหารเช้า แบบ ABF ณ รีสอร์ทที่พัก หลังอาหารเช้า ให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย และเช็คอาท์จากรีสอร์ท

09.00 น.        ลงเรือ เดินทางสู่ท่าเรือปากเมง ใช้เรือทัวร์ หรือเรือหางยาว

10.00 น.        รถรับคณะเดินทางสู่ตัวเมืองตรัง  แวะชมร้านของฝากของที่ระลึกในตัวเมืองตรัง

11.30 น.        อาหารกลางวัน (คณะจ่ายเอง)

12.30 น.        เดินทางสู่สวนพฤษศาสตร์ ทุ่งค่าย นำท่านชมความเป็นธรรมชาติของไม้ นานาพันธ์ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินตรัง (คณะเดินทางกลับ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3244 เวลา 15.00 น.)

16.25 น.        คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

**โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ**

.

.

อัตราค่าบริการ :

ผู้ใหญ่ :

เด็ก 3 – 11 ขวบ คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง) ,  กรณีเสริมเตียงคิด 80% ของราคาผู้ใหญ่

**ผู้ใหญ่ รับจัดตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปและอัตราค่าบริการดังกล่าวให้บริการถึง 31 พฤษภาคม  2564 เท่านั้น**

อัตราค่าบริการรวม :      

 • ค่ารถรับส่งตลอดโปรแกรม
 • ค่าห้องพัก โรงแรมธรรมรินทร์ธนา , โรงแรม ณ ทับเที่ยง บูติค รีสอร์ท ตรัง หรือโรงแรม เรือรัษฎา 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (ห้องพักแบบ  Superior)
 • ค่าห้องพัก เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (ห้องพักแบบ Standard Aircon Room)
 • ค่าทัวร์รอบเมืองตรัง, ถ้ำเลเขากอบ, ชายหาด , บ่อน้ำร้อน, เมืองกันตัง ,สวนพฤษศาตร์ทุ่งค่าย
 • ค่าทัวร์นำเที่ยวทะเลตรัง 1 วัน ใช้เรือทัวร์ (ทัวร์จอย)
 • ค่าเรือ จากรีสอร์ท – ท่าเรือปากเมง วันที่สาม ใช้เรือทัวร์ หรือเรือหางยาว (เรือจอย)
 • อาหารเช้า 2 มื้อ ,อาหารกลางวัน 1  มื้อ (อาหารว่าง,น้ำดื่ม ผลไม้)
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ, เสื้อชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข กรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากโปรแกรมที่แจ้งไว้
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย กรุงเทพ – ตรัง – กรุงเทพ

สิ่งที่ต้องเตรียม :

 • ชุดเปลี่ยนสำหรับเล่นน้ำ
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว อื่นๆ

หมายเหตุ :

โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating