2 วัน
ระยะเวลา
8/10
กายภาพ
พัทลุง
สถานที่
5+
อายุ

Package พัทลุง 2 วัน 1 คืน : เมืองลุงจะทำให้ท่านได้เรียนรู้ภูมิปัญญาถึงแก่นแท้ พร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ทริปเดียวเที่ยวหมด ครบรสไม่มีเบื่อ โปรแกรมทัวร์คุณภาพที่คัดสรรไว้สำหรับคุณ

สถานที่ จังหวัดพัทลุง
เริ่มโปรแกรม 2 วัน 1 คืน
จบโปรแกรม 2 วัน 1 คืน
เสื้อผ้า ชุดทั่วไปตามความเหมาะสม
โปรแกรมทัวร์นี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พัก จำนวน 1 คืน
ค่าอาหาร จำนวน 3 มื้อ
มัคคุเทศก์
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
เสื้อแขนยาว
หมวกและแว่นตากันแดด
ครีมกันแดด
กล้องถ่ายรูป

เพราะความทรงจำอันล้ำค่า คือประสบการณ์ที่ได้มาจากการท่องเที่ยว

คุณภาพการบริการคือสิ่งที่ “Poonsiri Tour ” ส่งถึงคุณ

*** กรณียกเลิกการจองทริป ต้องยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน เท่านั้น ***

วันแรก

1

บ้านขามสายน้ำมีชีวิต -โรงคั่วบ้านป่า - สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

10.30 น. รับท่านจากสนามบินหรือ บขส.จังหวัดตรัง เพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดพัทลุง

11.30 น. แวะเที่ยวบ้านขามสายน้ำมีชีวิต ต.ลำสินต์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ลำธารใสเย็นหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในชุมชนแห่งนี้ ก่อให้เกิดการรวมตัวกันเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณค่า

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

14.00 น. นำท่านไปคั่วกาแฟแลป่ายาง ตามสโลแกนจากร้าน โรงคั่วบ้านป่า จิบกาแฟท่ามกลางบรรยากาศ ร่มรื่นจากธรรมชาติฟังเสียงสายน้ำไหลผ่านก่อนจะไปคั่วเมล็ดกาแฟแบบ DIY

15.00 น. ออกเดินทางไปยัง สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ททท.เขาเล่าว่าเป็นสะพานแห่งความสุขมีความยาวที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 เส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และ อ.ระโนด จ.สงขลา สูดอากาศบริสุทธิ์ชมวิถีชีวิตชาวประมง ฝูงควายน้ำ ทัศนียภาพสองข้างทางจะทำให้ท่านตกหลุมรักเมืองพัทลุง

17.00 น. เช็คอินเข้าที่พัก ริมยอยักษ์แห่งปากประ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) พร้อมชมพระอาทิตย์ตก ก่อนพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

2

ทะเลน้อย-นาโปแก-น้ำตกกะช่อง-แกรนด์แคนยอน ควนน้อย -เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ ทะเลน้อย ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพทำให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย และพื้นที่ “พรุควนขี้เสี้ยน” ของทะเลน้อยได้รับการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ชุ่มน้ำโลก หรือ “แรมซาร์ ไซด์” (Ramsar Site)

– ล่องเรือชม“ทะเลบัวแดง” หรือ “ทะเลบัวสาย” โดยในช่วงเช้าเหล่าบัวสายจะออกดอกสีแดงสด

บานสะพรั่งทั่วท้องน้ำเป็นความงดงามคู่ทะเลน้อยมาช้านาน

– ต่อด้วยการชมนกหลายหลายสายพันธุ์ มีทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพมาจากที่อื่น

– ก่อบกลับ ชมควายน้ำ ซึ่งเป็นไฮไลต์สำคัญของทะเลน้อยมาถึงแล้วก็ถ่ายรูปกับเจ้าถิ่นสักหน่อย

08.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) เตรียมพร้อมออกเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้นาโปแก

10.00 น. แวะชิมขนมไทยเจ้าดังแห่งควนขนุน ร้านขนมหวานป้ากี้ แนะนำเมนูเปียกสาคู ทำสดมาจากต้น

11.00 น. เดินทางสู่ นาโปแก ซึ่งมีความหมายว่านาของปู่ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองพัทลุง เพลิดเพลินไปกับทุ่งนาเขียวขจีปะปนรวงข้าวสีทองมองแล้วงามตา ท่านสามารถเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีชาวนาแสนเรียบง่ายแต่มีความน่าสนใจพร้อมกิจกรรมมากมายให้ท่านได้เข้าร่วม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.30 น. แวะถ่ายรูปเช็คอินที่แกรนด์แคนยอนบ้านควนน้อย แอ่งน้ำเขียวมรกตโอบล้อมด้วยทิวเขาสวยงาม

14.30 น. มุ่งหน้าสู่จังหวังหวัดตรัง ข้ามผ่านเส้นทางเขาพับผ้า ถนนคดเคี้ยวประตูสู่อันดามัน บริเวณข้างทางมีรูปปั้นช้างและต้นไม้โอบล้อมเขียวขจี ก่อนพักชมน้ำตกกะช่อง ย้อนรอยประวัติศาสตร์จารึก                      พระปรมาภิไธยย่อ ภปร. และสก. ไว้ที่หน้าผาชั้นที่ 7 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่เคยสเด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฏรภาคใต้ครั้งแรก

16.00 น. ศึกษาการทอผ้าโบราณที่วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่น อ.นาโยง จ.ตรัง ภูมิปัญญาถ่ายถอดเป็นเอกลักษณ์บนลวดลายผ้าสวยงามปราณีต จนกลายเป็นสิ้นค้าขื้นชื่อประจำจังหวัด นอกจากนี้มีการจัดจำหน่ายผ้าทอคุณภาพผนวกกับความคิดสร้างสรรค์เข้ากับยุคสมัย

17.30 น. ส่งท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*** โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ  ***

.

.

อัตราค่าบริการนี้รวม

          – ค่ายานพาหนะ ตามที่ระบุในรายการ

           -สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยรถ : ค่ารถบัสปรับอากาศ / รถตู้ / พาหนะท้องถิ่น ตามที่ระบุในรายการ

          – ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

          – ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

          – ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

          – ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

          – ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งขาไป และ ขากลับ

          – ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

          – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

          – ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)

          – ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

          – ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1.       สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยเครื่องบิน)

           สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 3,000.- บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน (สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยรถ)

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 5. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 8. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 9. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สำหรับแพคเกจทัวร์ 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุในแพคเกจทัวร์นั้นๆ

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating