3 วัน
ระยะเวลา
8/10
กายภาพ
สตูล
สถานที่
5+
อายุ

Package สตูล  3 วัน 2 คืน : สตูลเมืองรอง ต้องห้าม(พลาด) เพราะนอกเหนือจากเกาะหลีเป๊ะ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่มากมายประกันว่าทริปเดียวเฟี้ยวครบรส ที่จะทำให้ท่านได้รู้จักและสร้างประสบการณ์มิอาจลืม

สถานที่ จังหวัดสตูล
เริ่มโปรแกรม 3 วัน 2 คืน
จบโปรแกรม116 3 วัน 2 คืน
เสื้อผ้า ชุดพร้อมว่ายน้ำ
โปรแกรมทัวร์นี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ รับส่งสนามบินหาดใหญ่ – สตูล
ค่าที่พัก จำนวน 2 คืน พักห้องเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,800 บาท)
ค่าอาหาร 7 มื้อ
มัคคุเทศก์
ค่าเรือนำเที่ยวตามรายการ
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
ค่าเข้าอุทยานเฉพาะคนไทย
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
ผ้าขนหนู
หมวกและแว่นตากันแดด
ครีมกันแดด
กล้องถ่ายรูป

เพราะความทรงจำอันล้ำค่า คือประสบการณ์ที่ได้มาจากการท่องเที่ยว

คุณภาพการบริการคือสิ่งที่ “Poonsiri Tour ” ส่งถึงคุณ

*** กรณียกเลิกการจองทริป ต้องยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน เท่านั้น ***
คำแนะนาเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับตำแหน่งที่นั่งบนเรือ : เนื่องจากบางช่วงของโปรแกรมทัวร์ สภาพอากาศและสภาพทะเล อาจแปรปรวน เราขอแนะนาให้ท่านนั่งในส่วนกลางหรือค่อนข้างไปทางท้ายของเรือ เพื่อลดแรงกระแทก และการโคลงของเรือ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและอาการ เมาเรือ
เกี่ยวกับเด็กและสตรีมีครรภ์ : เราไม่แนะนาในเด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ และสตรีมีครรภ์เดินทางโดยเรือ เนื่องจากในสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนนและอาจกระแทกคลื่นได้ ยกเว้นเด็กที่อยู่ ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

 

วันแรก

1

สนามบินหาดใหญ่ - ถ้ำภูผาเพชร - น้ำตกวังสายทอง – ท่าเรือปากบารา

07.30 น. พบกันบริเวณจุดนัดหมาย ณ สนามบินหาดใหญ่ เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ อ.มะนัง จ.สตูล

10.00 น. ย้อนรอยประวัติศาสตร์ พร้อมชมความงดงามของหินงอกหินย้อย ณ ถ้ำภูผาเพชร ที่มีขนาด   ใหญ่ติด 4 อันดับโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสตูล

12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) ณ ร้านอาหาร

13.30 น. ออกเดินทางไปคลายร้อน สัมผัสความมหัศจรรย์ของ น้ำตกวังสายทอง น้ำตกหินปูนที่ถูกค้นพบ    แห่งแรกในภาคใต้ มีลักษณะเป็นชั้นหินปูนเรียงลดหลั่นลงมาคล้ายดอกบัว พื้นน้ำตกเป็นดินทราย ทำให้บริเวณก้อนหินไม่เกิดตะไคร่น้ำจับ สามารถเดินข้ามไปมาได้สะดวก สายลมเย็นๆ พัดพลิ้วท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเขียวขจี ที่รายล้อมด้วยต้นไม้ ดูแล้วร่มรื่นสบายตา

ต่อด้วยทริปผจญภัย ล่องแก่งวังสายทอง(คลองลำโลน) ตามกระแสน้ำที่มาจากน้ำตกที่เย็นฉ่ำ ลัดเลาะผ่านโขลดหินกลางลำธาร พร้อมชมป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ทสองฝั่งตลอดระยะทางของการล่องแก่ง

18.00 น. นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก ณ ท่าเรือปากบารา

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่2) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

2

ปราสาทหินพันยอด – สะพานข้ามกาลเวลา เขาโต๊ะหงาย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) ณ ที่พัก

08.30 น. พร้อมกัน ณ  ท่าเทียบเรือปากบารา ที่จุดลงเรือ “แหลมเต๊ะปัน”  อ.ละงู จ.สตูล

ออกเดินทางสู่ ปราสาทหินพันยอด  ระหว่างทางชมทิวทัศน์ และความงามของจันผาพันปี สาหร่ายแดง อ่าวตะโละบิแต และอ่าวหินงาม เมื่อถึงหน้าเขตหมู่เกาะเขาใหญ่ พายเรือคายัคลอดถ้ำพบรักถ้ำโละพางของโจรสลัด เข้าชมความมหัศจรรย์แห่งผ่านประติมากรรมที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง ณ ปราสาทหินพันยอด

12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4) แบบปิกนิค

13.30 น. ล่องเรือออกจากปราสาทหินพันยอด มุ่งหน้าสู่ บ่อน้้าใต้ทะเลและมุมถ่ายรูปที่รายล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ งดงาม เงียบ สงบ พักผ่อนหย่อนใจ ลัดเลาะผ่านยุคหินข้ามกาลเวลา ท่านจะได้สัมผัสกับแหล่งฟอสซิลหิน แห่งใหม่ของจังหวัดสตูล

16.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา กลับเข้าสู่ที่พัก

17.00 น. ถึงจุดเช็คอิน สะพานข้ามกาลเวลา  สะพานทอดยาวกลางน้ำ ติดกับหินเขา ตั้งอยู่บริเวณเขาโต๊ะหงาย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เส้นทางที่ทำให้ท่านใกล้ชิดและดื่มด่ำกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่5) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

3

สันหลังมังกร - เกาะหัวมัน – เดินทางกลับ

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) ณ ที่พัก

07.30 น. ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านตันหยงโป หมู่บ้านซีฟู๊ดของเมืองสตูล

08.00 น. ถึงท่าเรือ บ้านตันหยงโป ทุกท่านลงเรือเพื่อเดินทางสู่ สันหลังมังกร ความมหัศจรรย์ของสันทรายที่เป็นเปลือกหอยอายุนับล้านปีก่อตัวกันโผล่ขึ้นเหนือทะเลในยามที่น้ำลด คดเคี้ยวไปมาราวกับมังกรที่กำลังแหวกว่ายกลางทะเล

แวะหมู่บ้านชมวิถีชาวเกาะ กระท่อมหลังคาจาก ฟากไม้ไผ่  บันไดสามขั้น ณ เกาะหัวมั ก่อนเดินทางกลับสู่ท่าเรือบ้านตันหยงโป

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7) แบบ Seafood สดๆจากท้องทะเลปักษ์ใต้ ก่อนเดินทางกลับ

16.00 น. เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ ส่งท่านกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*** โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ระดับน้ำขึ้นลง *

.

.

อัตราค่าบริการนี้รวม

          – ค่ายานพาหนะ ตามที่ระบุในรายการ

           -สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยรถ : ค่ารถบัสปรับอากาศ / รถตู้ / พาหนะท้องถิ่น ตามที่ระบุในรายการ

          – ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

          – ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

          – ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

          – ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

          – ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งขาไป และ ขากลับ

          – ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

          – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

          – ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)

          – ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

          – ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1.       สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยเครื่องบิน)

           สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 3,000.- บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน (สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยรถ)

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 5. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 8. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 9. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สำหรับแพคเกจทัวร์ 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุในแพคเกจทัวร์นั้นๆ

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating