3 วัน
ระยะเวลา
8/10
กายภาพ
พังงา
สถานที่
5+
อายุ
หมู่เกาะสุรินทร์ เป็นหนึ่งในแหล่งดำน้ำตื้นที่ดีที่สุดในไทย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื้อเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัดพังงา ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ห่างจากชายฝั่งทะเลบริเวณท่าเรือคุระบุรีประมาณ 60 กิโลเมตร โดยสร้างความตื่นเต้นให้แก่งนักท่องเที่ยวผ่านภาพเบื้องหน้าคือผืนน้ำสีน้ำเงินเข้มที่ไล่โทนเป็นสีฟ้ากระจ่างสดใสไปจรดผืนทรายสีขาว งดงามราวกับเกาะสวรรค์
สถานที่ จังหวัดพังงา
เริ่มโปรแกรม 3 วัน 2 คืน
จบโปรแกรม 3 วัน 2 คืน
เสื้อผ้า ชุดทั่วไปตามความเหมาะสม + ชุดสำหรับเล่นน้ำ
โปรแกรมทัวร์นี้รวม
ค่ายานพาหนะตามรายการนำเที่ยว
ค่าที่พักจำนวน 2 คืน สามารถพักได้ห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าอาหารจำนวน 5 มื้อ
มัคคุเทศก์
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
ชุดว่ายน้ำ
หมวกและแว่นตากันแดด
ครีมกันแดด
กล้องถ่ายรูป

เพราะความทรงจำอันล้ำค่า คือประสบการณ์ที่ได้มาจากการท่องเที่ยว

คุณภาพการบริการคือสิ่งที่ “Poonsiri Tour ” ส่งถึงคุณ

*** กรณียกเลิกการจองทริป ต้องยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน เท่านั้น ***
คำแนะนาเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับตำแหน่งที่นั่งบนเรือ : เนื่องจากบางช่วงของโปรแกรมทัวร์ สภาพอากาศและสภาพทะเล อาจแปรปรวน เราขอแนะนาให้ท่านนั่งในส่วนกลางหรือค่อนข้างไปทางท้ายของเรือ เพื่อลดแรงกระแทก และการโคลงของเรือ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและอาการ เมาเรือ
เกี่ยวกับเด็กและสตรีมีครรภ์ : เราไม่แนะนาในเด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ และสตรีมีครรภ์เดินทางโดยเรือ เนื่องจากในสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนนและอาจกระแทกคลื่นได้ ยกเว้นเด็กที่อยู่ ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

วันแรก

1

จุดชมวิวเสม็ดนางชี - อ่าวพังงา - เกาะปันหยี - เขาตะปูและ เขาพิงกัน

07.00 น. คณะพบกันบริเวณจุดนัดหมาย เดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ
มุ่งหน้าสู่ จุดชมวิวเสม็ดนางชี  เป็น   แหล่งท่องเที่ยว Unseen อีกแห่งของจังหวัดพังงา  กับความ สวยงามที่ถูกกล่าวขานกันว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงา ซึ่งยังมีนักท่องเที่ยวอีกจำนวนมากที่หวังจะมาชื่นชม และซึมซับกับบรรยากาศภาพควาสวยงามมุมสูงของอ่าวพังงา ต่อด้วยการเดินทางสู่ ท่าเรือบ้านหินร่ม ชมทะเลแหวกอีกแห่งหนึ่งของแดนใต้ (เป็นไปตามเวลาน้ำขึ้นน้ำลงของช่วงเวลานั้นๆ) กับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านจากนั้นลงเรือท่องเที่ยว ล่องอ่าวพังงา ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกาง  ประกอบด้วยภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตา
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน มื้อที่1 ณ ร้านอาหาร บนเกาะปันหยี และพักผ่อนตามอัธยาศัย (ถ่ายรูป เลือกซื้อสินค้า อาหารทะเลแห้ง ไว้เป็นที่ระลึกจากถิ่นแดนใต้) หลังจากนั้นเดินทางต่อเพื่อชมความงามและความมหัศจรรย์ของ เขาตะปูและ เขาพิงกัน (James Bond Island) ที่มีอายุยุคเพอร์เมียนหรือประมาณ 295 – 250 ล้านปี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องเจมส์บอนด์ ตอนเพชฌฆาตปืนทอง (The Man with the Golden Gun) มาถ่ายทำที่นี่ในปี พ.ศ. 2517 จนทำให้เขาตะปูได้รับการขนานนามอีกชื่อหนึ่งว่า “James Bond Island” อีกด้วย
16.00 น. เดินทางกลับไปยังท่าเรือ เพื่อขึ้นรถตู้ปรับอากาศคันเดิมสู่ บ.เขาหลัก
16.30 น.เช็คอินเข้าสู่ที่พักหรือเทียบเท่าพร้อมรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) จากนั้น เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เพื่อเตรียมตัวเดินทางในวันถัดไป

วันที่สอง

2

หมู่เกาะสุรินทร์-เล่นน้ำ ดำน้ำ ชมปะการัง

06.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่3) ณ ห้องอาหารจากนั้นออกเดินทางสู่ ท่าเรือ คุระบุรี เตรียมขึ้นเรือ Speed Boat มุ่งสู่ หมู่เกาะสุรินทร์เพื่อทำกิจกรรมดำน้ำตามหมู่เกาะต่างๆ และชมความงามความหลากหลายของปะการังและเพลิดเพลินไปกับฝูงปลานานาชนิด อาทิเช่น สุรินทร์เหนือ-ใต้และเกาะบริวารคือ  เกาะสต๊อร์ค เกาะปาจุมบา และเกาะตอรินดา นอกจากนี้ เกาะสุรินทร์ เหนือยังมีจุดลงดำน้ำหลายจุดจากอ่าวไม้งามหรือที่เกาะสุรินทร์ใต้มี อ่าวเต่าอ่าวผักกาดรวมทั้งจุดดำน้าบริเวณเกาะไข่  หรือเกาะตอรินลา (จุดลงดำน้ำประมาณ 4-5จุด ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำและอากาศ)
12.00 น.บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่4) แบบบุฟเฟ่ท์บนเกาะสุรินทร์
ช่วงบ่าย  นำท่านสู่จุดดำน้ำ ณ.แหลมแม่ยาย หรืออ่าวบอนซึ่งเป็นอ่าวที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เป็นอ่าวที่ที่มีระดับน้ำลึกไล่เลี่ยกันคลื่นลมสงบและเป็นแหล่งที่มีปะการังน้ำตื้นที่สวยงามและยังเป็นจุดดำน้ำโดยมี ความหลากหลายของปะการังให้ชมอย่างจุใจ นอกจากนี้ยัง มีฝูงปลาทะเลที่สามารถพบได้ง่าย คือ ฝูงปลานกแก้วชนิดต่างๆหลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ท่าเรือ เพื่อขึ้นรถตู้ปรับอากาศคันเดิมกลับไปยังที่พัก
19.00 น พร้อมบริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 5 ) ณ.ร้านอาหาร ก่อนนำท่านกลับสู่ที่พักหรือเทียบเท่าเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

3

Little Amazon เมืองไทย-สะพานเหล็กโคกขนุน-ศาลเจ้าพ่อกวนอู-ตะกั่วป่า-ช้อปปิ้ง เดินทางกลับไปยังสวัสดิภาพ

07.00 น. ตื่นรับอรุณอันสดใส  บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.ตะกั่วป่าซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่เคยได้ชื่อว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมากในอดีต
09.00 น.นำท่านลงเรือขนาดเล็ก ล่องชมบรรยากาศของคลองสังเน่ห์ กับบรรยากาศของผืนป่าเล็กๆที่น่าสนใจซึ่งได้รับการขนานนามเอาไว้ว่าเป็น “Little Amazon เมืองไทย” เลยทีเดียว เพราะภาพที่ได้เห็นระหว่างล่องเรือในคลองแห่งนี้ ชวนให้นึกถึงป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ แฝงความลึกลับ และน่าตื่นตาตื่นใจ จนได้ฉายานี้มา แม้ว่าจะเป็นเพียงคลองเล็กๆที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำตะกั่วป่า ระยะทางสั้นๆเท่านั้น แต่จะสัมผัสเสน่ห์ที่น่าดึงดูดใจเป็นอย่างมากตลอดสองข้างทาง
12.00 น บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่7  ณ ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านเก็บภาพ สะพานเหล็กโคกขนุน ทอดยาวราว 200 เมตร ให้เป็นที่สัญจรของคนงานสมัยยุคทำเหมืองจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าเหมืองจะเลิกกิจการไปแล้วสะพานนี้ก็ยังมีชาวบ้านใช้ในการสัญจรอยู่ ตามประวัติบอกว่า บริษัทจุติบุญสูงบริษัทจุติบุญสูงโคกขนุนจำกัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2511 จากเหล็กเรือขุดแร่ เพื่อให้ความสะดวกแก่คนงานและประชาชน ก่อนหยุดกิจการไป นำท่านขอพร ณ  ศาลเจ้าพ่อกวนอู   (โรงพระตลาดใต้ ศาลเจ้าเก่าแก่คู่เมืองตะกั่วป่า)พร้อมเดินชม  ถนนสายวัฒนธรรมเมืองตะกั่วป่า  ชมตึกเก่าชิโน-โปรตุกีสกันที่บริเวณถนนศรีตะกั่วป่า ที่ความเก่าแก่บวกกับความงามที่เป็นเอกลักษณ์  เชิญสัมผัสงานศิลปะที่เรียกว่า สตรีทอาร์ต (Street Art)โดยผีมือชาวตะกั่วป่า อยู่ตามผนังกำแพงตลอดถนน  คนชอบเซลฟี่รับรองว่าจะได้สนุกสนานกับสตรีทอาร์ทไม่แพ้ที่ใด จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ก่อนนำท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*** โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ  ***

.

.

อัตราค่าบริการนี้รวม

          – ค่ายานพาหนะ ตามที่ระบุในรายการ

           -สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยรถ : ค่ารถบัสปรับอากาศ / รถตู้ / พาหนะท้องถิ่น ตามที่ระบุในรายการ

          – ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

          – ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

          – ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

          – ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

          – ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งขาไป และ ขากลับ

          – ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

          – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

          – ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)

          – ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

          – ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1.       สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยเครื่องบิน)

           สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 3,000.- บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน (สำหรับโปรแกรมที่เดินทางโดยรถ)

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 5. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 8. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 9. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สำหรับแพคเกจทัวร์ 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุในแพคเกจทัวร์นั้นๆ

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating