แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

วันเดย์ทริป พังงา [SPN 101]

วันเดย์ทริป เที่ยวกันวันเดียว : พังงาเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่มากล้นไปด้วยแหล่งอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติก่อเกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อ สมดั่งคำขวัญ “แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ทรัพยากร”

1 วัน
8/10
พังงา